КОЛЕСНИК М.О. СТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, n. 45, p. 104-111, 25 Бер 2020.