СОЛОДОВНИК А. О. СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, n. 45, p. 257-264, 25 Бер 2020.