Микитенко М. М. (2020). СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 124-131. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.98