Колесник М.О. (2020). СТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 104-111. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.88