Ткаченко Л. І. (2020). Готовність учителя до педагогічного супроводу обдарованих учнів у контексті освітньої діяльності. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (46), 215-223. https://doi.org/10.37915/pa.vi46.130