НАУКОВІ РОЗВІДКИ ХХІ СТОЛІТТЯ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Терентьєва Н. О. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Ключові слова: морська освіта, військово-морська освіта, наукові дослідження, військовий та цивільний напрями, ретроспективний контент-аналіз.

Анотація

Стаття репрезентує векторні напрями досліджень різноаспектних питань морської освіти як у військовому, так і в цивільному напрямах її розвитку. Наголошено, що у ХХІ столітті превалюють дослідження, спрямовані на розкриття питань підготовки військових моряків, зокрема, офіцерів тактичного й оперативного рівня; історико-педагогічні дослідження (історія становлення й розвитку морської освіти в Україні), менш чисельними є дослідження компаративного характеру.
Мета статті полягає в окресленні основних положень, репрезентованих дослідниками морської освіти з виокремленням напрямів науково-дослідницького пошуку в контексті вимог Морської доктрини України на період до 2035 року і Пріоритетних напрямів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр.
Методологічну основу дослідження становлять основні положення теорії пізнання про єдність процесів, взаємовпливів та взаємозалежностей явищ навколишньої дійсності в конкретно-історичних умовах та комплекс взаємопов’язаних підходів (цілісний, синергентичний, міждисциплінарний, задачний, діяльнісний) і взаємодоповнюваних методів (загальнонаукові, проблемно-тематичний, контент-аналіз, проєктування), зокрема, контент- аналіз, узагальнення, вивчення документації.
Наукова новизна дослідження полягає в окресленні векторних напрямів досліджень перспективних питань морської освіти військового і цивільного напрямів на основі здійснення ретроспективного контент-аналізу досліджень ХХІ століття.
Зроблено висновок, що перспективними є дослідження компаративного характеру як новий вектор наукового пошуку, що передбачає вивчення продуктивного досвіду розвинутих морських країн та / або країн, які перебувають на стадії політичних та економічних трансформацій з метою виокремлення надбань, які доречно адаптувати для застосування у вітчизняному освітньо-морському просторі; дослідження, спрямовані на розкриття комплексних проблем підготовки висококваліфікованих фахівців морського профілю в умовах прийняття нових державних стандартів вищої освіти, відповідних стратегій, концепцій, доктрин, які обумовлюють розвиток морської освіти і науки як військового, так і цивільного напрямів.

Біографія автора

Терентьєва Н. О., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Терентьєва Н. О. (2021). НАУКОВІ РОЗВІДКИ ХХІ СТОЛІТТЯ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 228-234. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.228