ДО ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

  • Ситченко А.Л. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
  • Корнієнко І. А. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: пізнання твору, аналіз твору, емоційно-естетичне сприймання, алгоритмізоване навчання, пошукові схеми, компетентний читач.

Анотація

У статті висвітлюються ключові проблеми вивчення літератури в закладах загальної середньої освіти, пов’язані з логічно-понятійним аналізом художнього твору та його емоційно-естетичним сприйняттям учнями. Метою вивчення художнього твору вважається емоційно-розумовий та морально-естетичний розвиток читачів-учнів, що відповідає парадигмі особистісно зорієнтованої освіти, зумовлюється специфікою мистецтва слова й забезпечується характером пізнавальної діяльності читачів-учнів.
Пізнання художнього твору відбувається на основі вчення О. Потебні про слово-образ, його суб’єктивне значення у певному контексті, внаслідок чого слово набуває додаткового значення, яке й надає йому образного характеру. Таким чином реалізується не лише зображувальна функція слова. а й виражальна.
Авторами проаналізовано наукові праці, що вказують на аналітичний процес естетичного сприймання художнього твору, а також розкривають можливості технологізованого навчання літератури як ефективного чинника розумового розвитку та особистісного становлення школярів. Пропонується поєднувати у навчанні алгоритмізовані схеми діяльності, що характеризуються більш-менш точним відтворенням розумових дій та їх результатів, і пошукові технології, які менш регламентовані й забезпечують творчий характер пізнавальної діяльності.
Наводяться приклади, що ілюструють логіку й послідовність розумових дій алгоритмічного типу, а також порядок пошукової роботи, яка стимулює творчі зусилля школярів. На прикладі вивчення роману-хроніки П. Куліша «Чорна рада» продемонстровано висунення учнями гіпотез щодо пояснення національних проблем українського народу та варіантів можливого розвитку художньо-історичних подій, що сприяло активізації пізнавальної діяльності учнів та вихованню їх національної свідомості.

Біографії авторів

Ситченко А.Л., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури

Корнієнко І. А., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Ситченко А.Л., & Корнієнко І. А. (2021). ДО ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 34-40. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.187
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ