ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ

  • Христенко О. М. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: цінності, моральні цінності, особистість, заклад освіти, компетентність доброчинності.

Анотація

Сучасне людство зустрічає низку складних викликів, таких як поширеність (особливо серед молоді) депресій, суїцидів, наркоманії, злочинності та інших негативних соціальних явищ, які безпосередньо детерміновані відсутністю належної системи цінностей у сучасної людини та суспільства. Для української наукової спільноти важливим є вивчення зарубіжного досвіду дослідження цінностей, оскільки це питання (як і перелічені виклики сучасній цивілізації) носить глобальний характер і мусить вирішуватися у світовій науковій інтеграції. У даній статті проаналізовано особливості й тенденції розвитку зарубіжних досліджень ціннісної проблематики в освітньому контексті. Визначено сутнісну структуру поняття «цінності», яка, зокрема, містить: принципи або якості, що виражають кардинальні чесноти, які роблять людину гідною уваги і поваги; переконання про те, що є важливим у житті та котрі контролюють поведінку людей; духовні, ідеальні, вічні категорії, які відображають вищі цілі, ідеали, до яких прагнуть люди; джерело позитивних емоцій та натхнення до етичних дій; критерії індивідуальних та колективних оцінок дій та переконань інших людей; індикатор совісті й характеру людини, що формується шляхом самоосвіти й самовдосконалення; структуровані мотиви особистості. Охарактеризовано такі тенденції розвитку ціннісної проблематики, як: розширення відповідальності за формування моральних цінностей на основні суспільні інститути (школа, церква, неурядові організації), розвиток різних форм соціальної активності / доброчинності як вияв прикладного характеру цінностей у контексті сучасної зарубіжної науки та практики. Дослідницькі результати вчених спонукають до подальшого аналізу сприйняття моральних цінностей студентською молоддю задля визначення ключових сфер самовдосконалення молодої людини.

Біографія автора

Христенко О. М., Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Христенко О. М. (2021). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 16-22. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.186
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ