Заява про конфіденційність

Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць «Педагогічний альманах» необхідно також представити відомості про авторів статті (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).

Відомості про авторів подаються українською та англійською мовами.

Редакція не використовує персональні дані авторів з комерційною або будь-якою іншою метою та не передає їх третім особам.

Надсилаючи статтю до друку, автори дають згоду на публікацію персональних даних у журналі разом із текстом статті.

Головний редактор,  члени редакційної колегії журналу не повинні розкривати жодну інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, крім автора (-ів), потенційних та призначених рецензентів, консультантів редакційної колегії, а також видавця.